Pani Haronga

Submitted by PAT NUKU on
Pani Haronga

Pani Haronga served with 2 Platoon, W Company.

Reference

Pat Nuku

How to cite this page: ' Pani Haronga ', URL: https://vietnamwar.govt.nz/photo/pani-haronga, (Ministry for Culture and Heritage), updated 23-Mar-2016